با توجه به نیازهای ادارات و ارگان های مختلف به دریافت خدمات تهیه لوازم خودرو دی جی ویل با افتخار اعلام میدارد آماده ارایه تمامی خدمات در این راستا به همه ارگان ها می باشد.