نقد و بررسی

بچه رینگ وانت نیسان سایز 16 جهت رینگ های دوتیکه وانت نیسان بوده

که در ماشین آلات کشاورزی نیز کاربرد فرادوانی دارد.