نقد و بررسی

رینگ چرخ پراید فابریک شرکتی سایپا محصول شرکت رینگ سازی سایپا خرمشهر می باشد.