نقد و بررسی

قفل پدال بند آهنی با کیفیت عالی مناسب جهت ماشین های سواری می باشد.