روش های پرداخت
  • روش پرداخت جهت شهرهای تهران و کرج
  1. درحال حاظر پرداخت در محل فقط برای شهرهای تهران و کرج فعال می باشد.
  2. پرداخت با ثبت فیش های واریزی بانکی
  3. پرداخت از طریق درگاه امن زرین پال
  • روش پرداخت جهت سراسر کشور
  1. پرداخت با ثبت فیش های واریزی بانکی
  2. برای سایر شهرهای سطح کشور در حال حاظر پرداخت از طریق درگاه امن زرین پال انجام میگردد.